Bli medlem i Göteborgs Ciklidgrupp. Som medlem har du möjlighet att träffa likasinnade, lyssna på intressanta föredrag, åka på akvarieresor, besöka odlare samt delta i många andra spännande träffar.

Så blir du medlem
Betala in till vårt bankgiro. Aktuella medlemsavgifter hittar du nedan.
Du kommer därefter att få ett medlemskort från oss till din angivna e-post.

Betala till bankgiro
Betala till bankgiro 5143-3050.
Ange namn, e-post, telefonnummer

Medlemsavgifter 2023
Medlem: 150 kr per år
Ungdomar under 18 år samt pensionärer: 100 kr per år