Göteborgs Ciklidgrupp är föreningen med ciklider i fokus. Genom att arrangera akvarieresor, besök hos odlare och andra träffar skapar vi en aktiv, inspirerande och harmonisk förening där vi tillsammans kan utveckla vår hobby.

I Göteborgs Ciklidgrupp strävar vi inte efter att bli många medlemmar. Vi vill heller inte hålla på med alla nischer inom akvaristiken. Vår enda ambition är att skapa ett gött gäng med ett gemensamt intresse – ciklider!

Historia
Göteborgs Ciklidgrupp bildades 1982 av ett antal personer i Göteborgs Akvarieförening (GAF) som ville fokusera på ciklider. När GAF tvingades lägga ner bjöds deras medlemmar in till Göteborgs Ciklidgrupp. Därefter attraherade föreningen fler och fler generella akvarister och år 2016 valde Göteborgs Ciklidgrupp att genom ett namnbyte ta steget mot en mer generell akvarieförening. Många av oss ogillade utvecklingen (speciellt med tanke på föreningens historia) och valde därför att initiera en nystart av Göteborgs Ciklidgrupp med målet att återigen fokusera på ciklider.

Göteborgs Ciklidgrupp är anrikt och vida känt. Vi har genom vår historia arrangerat resor till Danmark och Tyskland, besökt hundratals odlare, bjudit in föredragshållare från Europa och resten av Världen, anordnat flera akvarieutställningar (bland annat på Göteborgs naturhistoriska museum), introducerat jul- och sommarfirande i samarbete med akvariebutiker, anordnat Ciklidstämman vid ett flertal tillfällen (bland annat på Universum) samt startat upp större akvarieauktioner i göteborgsområdet.

Faktum är att Göteborgs Ciklidgrupp alltid har stått i framkant. Genom god aktivitet och kreativa idéer har vi lyckats då andra föreningar har tvingats lägga ner. Detta har vi gjort genom ett stort engagemang från många entusiastiska medlemmar – något vi är mycket stolta över!

Stadgar
Här finner du våra stadgar