Bidra gärna med bilder genom att maila dem till bilder@gcg.se.