Nols Ciklidhobby
20% rabatt på fisk vid uppvisande av medlemskort i GCG.
www.ciklidhobby.com
Telefon: 0303 – 33 22 41

Trop Akvariefiskimporten
10% rabatt på fisk vid uppvisande av medlemskort i GCG.
www.tropakvariefiskimport.com
Telefon: 031 – 84 78 80

Villkor: Rabatter gäller enbart vid uppvisande av medlemskort i Göteborgs Ciklidgrupp.