Som medlem i Göteborgs Ciklidgrupp har du möjlighet att träffa likasinnade, lyssna på intressanta föredrag, åka på akvarieresor, besöka odlare samt delta i många andra spännande träffar. Dessutom får du rabatt hos våra sponsorer.

Så blir du medlem
Betala in till vårt bankgiro. Aktuella medlemsavgifter hittar du nedan.
Du kommer därefter att få ett medlemskort till din angivna e-post.

Bankgiro 5143-3050
Ange namn, e-post och telefonnummer.

Medlemsavgifter 2024
Medlem: 150 kr per år
Ungdomar under 18 år samt pensionärer: 100 kr per år