Vi har nu öppnat upp för medlemskap i Göteborgs Ciklidgrupp. Som medlem har du möjlighet att träffa likasinnade, åka på akvarieresor, besöka odlare samt delta i många andra spännande träffar. Läs mer om föreningen här.

Så blir du medlem
Bli medlem idag genom att betala in medlemsavgift till bankgiro 5143-3050 (Göteborgs Ciklidgrupp). Ange ditt för- och efternamn som meddelande. Aktuella medlemsavgifter hittar du nedan.

Medlemsavgifter 2017
Medlem: 150 kr per år
Ungdomar under 18 år samt pensionärer: 100 kr per år

Medlemsavgift som betalas i september eller senare (detta år) gäller även hela nästkommande kalenderår.