Bli medlem i Göteborgs Ciklidgrupp. Som medlem har du möjlighet att träffa likasinnade, lyssna på intressanta föredrag, åka på akvarieresor, besöka odlare samt delta i många andra spännande träffar.

Så blir du medlem
Betala med Swish eller till vårt bankgiro. Aktuella medlemsavgifter hittar du nedan.

Betala med Swish
Swisha till nummer 123 195 18 54.
Ange din e-post.

Betala till bankgiro
Betala till bankgiro 5143-3050.
Ange namn, e-post, telefonnummer

Medlemsavgifter 2021
Medlem: 150 kr per år
Ungdomar under 18 år samt pensionärer: 100 kr per år