27/9-2/10-2023

Bilder från resan till Expot i Tyskland samt Holland

På stenafärjan över till Tyskland: